Porady dotyczące wyboru rodzaju pochówku

 

Porady dotyczące wyboru rodzaju pochówku

Wybór rodzaju pochówku jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej osobistych decyzji, jakie musimy podjąć po śmierci bliskiej osoby. Nie jest to jednak tylko kwestia emocjonalna, ale także praktyczna i ekologiczna. Jakie są więc rodzaje pochówku dopuszczone przez polskie prawo i jak wpływają one na środowisko naturalne?

 

Pochówek tradycyjny

Pochówek tradycyjny polega na złożeniu ciała zmarłego w trumnie, a następnie w grobie ziemnym, murowanym lub w katakumbach. Jest to najpopularniejsza forma pochówku w Polsce, związana z wielowiekową tradycją i kulturą. Pochówek tradycyjny ma jednak także swoje wady i zagrożenia dla środowiska naturalnego.Po pierwsze, groby ziemne zajmują dużo miejsca i powodują przepełnienie cmentarzy, które muszą być stale powiększane kosztem terenów zielonych. Po drugie, produkcja trumien wiąże się z zużyciem drewna, metalu i innych materiałów, które generują odpady i emisje. Po trzecie, pochówek tradycyjny wiąże się z ryzykiem zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych przez substancje chemiczne używane do balsamowania ciał lub wydzielane przez rozkładające się zwłoki.

 

Kremacja

Kremacja polega na spopieleniu ciała zmarłego w specjalnym piecu krematoryjnym i umieszczeniu prochów w urnie. Urna może być następnie pochowana w grobie ziemnym lub murowanym lub umieszczona w kolumbarium. Kremacja jest coraz częściej wybieraną formą pochówku w Polsce, ze względu na niższe koszty i mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń. Kremacja ma także swoje zalety ekologiczne. Po pierwsze, urna zajmuje znacznie mniej miejsca niż trumna i nie wymaga budowy grobu. Po drugie, kremacja eliminuje ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych przez substancje chemiczne lub zwłoki. Kremacja nie jest jednak pozbawiona wpływu na środowisko naturalne. Po pierwsze, spopielenie ciała wiąże się z zużyciem energii elektrycznej lub gazowej i emisją szkodliwych substancji do atmosfery, takich jak metale ciężkie, dioksyny czy furany. Po drugie, urny mogą być wykonane z materiałów niebiodegradowalnych lub szkodliwych dla środowiska, takich jak plastik czy metal.

 

Podsumowanie

Wybór rodzaju pochówku jest indywidualną sprawą każdego człowieka i jego bliskich. Nie ma jednej idealnej formy pochówku, która byłaby najlepsza dla wszystkich i dla środowiska naturalnego. Każda forma ma swoje zalety i wady, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji. Ważne jest także, aby szanować wolę zmarłego i jego poglądy na temat życia po śmierci.